• Head Office China
 • Hangzhou zhuangzhou Group
 • Address- Kangzheng Road, Hangzhou, 31000, China
 • Cell No: +86-571-85708092
 • Email: ahkonjie@hotmail.com

 

 

 • Sales Manger CHINA 

 • CHZZPSM

 • Jeffa' 15

 • Jeffa China   

 • Phone:- +86-571-85708092

 

 

 • CHINA

 • CEO                             Jeffa          PH+86-571-85708092

 • production manager     Jeffa       PH+571-85708092

 • Export   Manager          Jeffa      PH+86-571-85708092

 • Sales Manager Sunny    Jeffa      PH+86-571-85708092

 

get in Touch